aimagazine

LEADER press


Vydavateľstvo LEADER press, s. r. o. sa orientuje na vydávanie odborno-populárnych publikácií tematicky zameraných na oblasť automobilového priemyslu a strojárstva. Okrem toho participuje na vydávaní odborných publikácií vo vlastnej réžii autora. Do portfólia činností patrí vydávanie prezentačných materiálov pre firmy a školy. Nosným produktom vydavateľstva je časopis ai magazine o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike, prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku, ktorý vychádza šesťkrát ročne a prioritne je určený konkrétnej skupine adresátov zo segmentu automotive a strojárstva. Ako vyplýva z názvu, produkty vydavateľstva sú orientované na lídrov – v tomto prípade manažérov a riadiacich pracovníkov firiem z automobilového a strojárskeho priemyslu. Táto klientela dostáva časopis poštou bezplatne priamo na meno.

Slovo líder však pre vydavateľstvo LEADER press a časopis ai magazine znamená aj: byť najlepší vo svojom odbore!

• redakčný tím vydavateľstva tvoria ľudia s odborným a žurnalistickým vzdelaním, doplneným dlhoročnými a bohatými skúsenosťami v celoslovenských printových aj elektronických médiách, znalosťou ekonomickej praxe a reálnym poznaním problematiky strojárskeho priemyslu a automotive na Slovensku
• jednoznačná adresnosť a obsahová bohatosť produktov – prinášame užitočné informácie konkrétnym ľuďom. Štruktúra tematických celkov, jednotlivých rubrík aj konkrétna obsahová náplň časopisu je zostavená s ohľadom na vývoj automobilového priemyslu a po konzultáciách s kľúčovými spolupracovníkmi je flexibilne prispôsobovaná požiadavkám cieľovej skupiny a trhu
• prepracovaná atraktívna ponuka prezentačných formátov je otvorená netradičným formám propagácie podľa špecifických požiadaviek klientov
• zodpovedný a motivovaný tím obchodných zástupcov poskytujúcich našim inzerentom a zákazníkom komplexný servis na území celej SR a ČR
• grafické štúdio so špičkovým vybavením a kreatívnymi ľuďmi je schopné zrealizovať požiadavky klientov od nápadu až po konečnú realizáciu prezentácie v tlačovej alebo elektronickej podobe podľa najvyšších štandardov.
aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 3/2023 vyšiel 6.7.2023
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 4/2023 vyjde 8.9.2023
Uzávierka podkladov 24.8.2023
partneri
kalendár podujatí a výstav
najčítanejšie za 7 dní
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0101 s.